Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Dokument Informacyjny

 

DOKUMENT INFORMACYJNY SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII B, C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

DOKUMENT INFORMACYJNY SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 626.718 AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT
DOKUMENT INFORMACYJNY SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 1.450.000 AKCJI SERII E DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

DOKUMNET INFORMACYJNY SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.150.000 AKCJI SERII F DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT