Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Komunikaty ESPI

Numer Tytuł Godzina/Data Plik
11/2021 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 21:43
26.03.2021
>>link<<
10/2021 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15lutego 2021 roku 15:19
16.02.2021
>>link<<
08/2021

Ogłoszenie Zarządu Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

13:08
18.01.2021
>>link<<
07/2021

Wypowiedzenie ramowej umowy dystrybucyjnej przez Bioline Products s.r.o.

17:39
14.01.2021 
06/2021

Uzgodnienie pomiędzy Spółką a Movie Games S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z True Games S.A.

18:31
13.01.2021
05/2021

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką z Grupy Movie Games S.A

16:10
09.01.2021 
04/2021

Korekta numerów raportów bieżących 26/2020, 27/2020, 28/2020

12:03
09.01.2021
28/2020

Korekta raportu nr 26/2021 i 27/2021: Zaproszenia do podjęcia negocjacji z Movie Games S.A.

18:57
07.01.2020 
27/2020

Korekta raportu nr 27/2021: Zaproszenia do podjęcia negocjacji z Movie Games S.A.

 18:20
07.01.2020
26/2020

Otrzymanie zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile SA.

17:56
07.01.2020 
25/2020

Wypowiedzenie umów apartamentów

23:54
22.12.2020 
24/2020

Istotna informacja dotycząca działalności Emitenta

 11:30
18.12.2020
23/2020

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

8:24
16.12.2020
 
 22/2020

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki           

17:37
14.12.2020 
 
21/2020 

Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

18:02
10.12.2020 
 
20/2020 

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki           

17:52
10.12.2020 
 
 19/2020 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  17:45
10.12.2020
 
18/2020  Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  17:37
10.12.2020
 
17/2020

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  

17:59
08.12.2020
 
16/2020 Wypowiedzenie umowy dzierżawy budynku hotelowego 17:38
27.11.2020
15/2020

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

20:35
29.07.2020
 
14/2020

Korekta raportu: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku

14:18
26.06.2020
 
13/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku

12:43
25.06.2020
 
11/2020

Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał

 09:19
05.06.2020
 
10/2020

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  

21:33
04.06.2020 
 
09/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał

15:48
29.05.2020 
 
08/2020

Podpisanie porozumienia z podmiotem wydzierżawiającym budynek hotelowy.

21:26
18.05.2020
07/2020

Podpisanie porozumień z wynajmującymi Spółce lokale mieszkaniowe na potrzeby najmu krótkoterminowego.

08:57
23.04.2020 
06/2020

Podpisanie porozumienia z podmiotem wydzierżawiającym budynek hotelowy oraz wypowiedzenie umowy najmu trzech apartamentów.

21:23
19.03.2020
05/2020

Sytuacja operacyjna i finansowa Spółki zawiązana z wprowadzeniem stanu zarządzenia epidemicznego w Polsce.

 17:20
16.03.2020
 
04/2020

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów spółki K&K Herbal Poland S. A.

08:59
14.03.2020
 
03/2020 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów spółki K&K Herbal Poland S. A. 17:10
27.02.2020
 
02/2020

Zawiadomienie z art. 69 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - Zmniejszenie udziału poniżej 10% oraz 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

17:58
22.01.2020 
 
01/2020

Podpisanie umowy dzierżawy budynku hotelowego

19:34
16.01.2020 
14/2019

Podpisanie umów w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego

17:04
29.11.2019
13/2019

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 10 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

17:49
27.11.2019 
 
12/2019

Podpisanie umów w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego

16:34
03.09.2019
11/2019

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  

14:50
08.07.2019 
 
10/2019

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

12:08
28.06.2019
 
09/2019

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 maja 2019 roku

12:24
07.05.2019 
 
07/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał

11:24
10.04.2019
 
06/2019

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu najmu krótkoterminowego

18:38
02.04.2019 
05/2019

Pismo dotyczące wyrobu medycznego Enterosgel

17:03
01.03.2019 
04/2019

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  

12:55
07.01.2019 
 
03/2019

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  

16:19
04.01.2019
 
02/2019

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  

 14:32
04.01.2019
 
01/2019

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

13:42
04.01.2019 
 
04/2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 roku

14:45
03.07.2018
 
02/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał

19:02
30.05.2018
 
01/2018

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

15:45
19.01.2017 
 
24/2017

Wypowiedzenie przez K&K Herbal Poland S.A. umowy z Adroda Handels GmbH o współpracy i udzieleniu wyłączności terytorialnej w dystrybucji serii kosmetyków dziecięcych.

17:06
04.12.2017
23/2017

Istotna informacja dot. produktu Enterosgel

18:18
09.11.2017
21/2017

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r.

15:07
28.06.2017
19/2017

Wprowadzenie nowych produktów do oferty Spółki – kosmetyki Pszczółka Maja i pasty Azeta BIO.

16:37
19.06.2017
18/2017

Wprowadzenie nowej marki własnej SYNERGICA na rynek.

17:34
16.06.2017
17/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku.

15:19
01.06.2017
 
16/2017

Otrzymanie zawiadomienia od prezesa zarządu w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. 

19:39
30.05.2017
 
15/2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

19:24
30.05.2017
 
14/2017

Uzupełnienie Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 

15:37
27.04.2017
 
13/2017

Uzupełnienie Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 

14:56
27.04.2017
 
12/2017

Otrzymanie zawiadomienia od prezesa zarządu w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. 

14:24
13.04.2017
 
11/2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

14:13
13.04.2017
 
10/2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

12:49
13.04.2017
 
9/2017

Otrzymanie zawiadomienia od prezesa zarządu w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

15:14
22.02.2017
 
8/2017

Objęcie akcji serii F i dookreślenie kapitału zakładowego

18:26
21.02.2017
 
7/2017

Podpisanie aneksu do umowy z Bioline Products S.R.O. o rozszerzeniu terytorium dystrybucji produktu Enterosgel o Litwę.

18:08
21.02.2017
6/2017

Zmiana Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.

12:58
10.02.2017
 
5/2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

14:54
12.01.2017
4/2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

14:44
12.01.2017
3/2017

Podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.

15:48
05.01.2017
 
2/2017

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariusza będącego jednocześnie prezesem zarządu w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR oraz art. 69 ustawy o ofercie publicznej o sprzedaży i zmianie stanu posiadania akcji

17:19
03.01.2017
  
1/2017

Podpisanie umowy przez K&K Herbal Poland S.A. z Adroda Handels GmbH o współpracy i udzieleniu wyłączności terytorialnej w dystrybucji serii kosmetyków dziecięcych.

14:31
02.01.2017
7/2016

Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach

13:45
30.12.2016
 
6/2016

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r.

07.07.2016
4/2016

Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach

10.06.2016
3/2016

Ogłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

10.06.2016  
2/2016

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

09.06.2016  
1/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku.

04.06.2016  
2/2015

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku

26.06.2015
9/2014

Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A.

19.12.2014
8/2014

Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A.

18.12.2014
7/2014

Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A.

25.11.2014
6/2014

Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A.

18.11.2014
5/2014

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A. w dniu 20 października 2014 roku.

20.10.2014
3/2014

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

01.07.2014
1/2014

Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A.

06.05.2014
7/2013

Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A.

15.11.2013
6/2013

Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A.

25.09.2013
5/2013

Lista akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku

03.07.2013
3/2013

Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A.

11.06.2013
2/2013 Korekta raportu ESPI nr 1/2013 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji K&K Herbal Poland  S.A. 15.01.2013
1/2013

Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji K&K Herbal Poland  S.A.

15.01.2013
 1/2012

Przystąpienie do systemu ESPI

08.05.2012