Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Opis rynku

Otoczenie rynkowe Emitenta


Działalność prowadzona przez Emitenta mieści się w obrębie rynku farmaceutycznego. W opinii analityków z firmy badawczej IMS (jednego z najbardziej cenionych podmiotów zajmujących się analizowaniem sektora medycznego), globalny popyt na produkty farmaceutyczne powinien rosnąć w tempie od 5 do 8 % w najbliższych latach, osiągając przybliżoną wartość 1,1 tryliona $ w roku 2014. Zdecydowanie największym rynkiem pozostaną Stany Zjednoczone Ameryki, stanowiąc blisko 1/3 światowego rynku. Jednakże średnioroczny wzrost konsumpcji ocenia się na 3 do 6 % w skali najbliższych lat, co jest wynikiem niższym od założeń dotyczących całego globu. Podobną dynamikę wzrostu szacuje się także dla pozostałych krajów rozwiniętych. Eksperci twierdzą, iż jednym z wiodących czynników determinujących wzrost światowego rynku farmaceutycznego w okresie najbliższych kilku lat będzie popyt kreowany przez mieszkańców państw krajów wschodzących, do których z pewnością należy zaliczyć również Polskę.


Rynek farmaceutyczny w Polsce


 

Obecną sytuację na rynku farmaceutycznym w naszym kraju można ocenić jako bardzo stabilną. Zgodnie z szacunkami PMR – organizacji zajmującej się zbieraniem rynkowych informacji, bardzo prawdopodobne jest, iż w najbliższych 2 latach rynek będzie wykazywał tendencję do powolnego, aczkolwiek sukcesywnego wzrostu.

Wykres: Prognozowana wartość rynku farmaceutycznego w Polsce (mld PLN)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu: "OTC market in Central and Eastern Europe 2010. Comparative analysis and development forecasts for 2010-2012" sporządzonego przez PMR

Do końca 2011 roku polski rynek farmaceutyczny osiągnął w przybliżeniu 31 mld PLN. Prognoza na rok 2012 zakłada, iż sprzedaż farmaceutyków wzrośnie o około 800 mln PLN, natomiast w 2013 roku przychody ze sprzedaży produktów farmaceutycznych powinny kształtować się na poziomie 32,9 mld PLN. Specjaliści twierdzą, iż głównym czynnikiem stymulującym wzrost będzie sprzedaż produktów zaliczanych do kategorii OTC (leki bez recepty oraz produkty nie mające statusu leków).

W związku z niedawnym kryzysem gospodarczym sprzedaż farmaceutyków z grupy OTC nie wykazywała wzrostu poziomu dynamiki sprzedaży odnotowywanego w latach wcześniejszych. Obawy o przyszłość finansową gospodarstw domowych odcisnęły piętno na zmniejszonym globalnym popycie w wielu sektorach gospodarki, również na rynku farmaceutyków zaliczanych do grupy OTC.
Z analiz przeprowadzonych przez PMR wynika, iż uspokojenie nastrojów na globalnym rynku powinno
przyczynić się do wzmocnienia popytu w segmencie OTC w przyszłości w całym regionie Środkowo-Wschodniej Europy, także w Polsce, będąca obok Rosji największym rynkiem w tej części Europy.

Tabela: Udział poszczególnych krajów w rynku produktów OTC w Europie Środkowo-Wschodniej (2009 rok)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu: "OTC market in Central and Eastern Europe 2010. Comparative analysis and development forecasts for 2010-2012" sporządzonego przez PMR.

Medycyna naturalna

 


Według raportu przygotowanego przez renomowaną firmę analityczną Global Industry Analysts, medycyna naturalna odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w strukturze rynku farmaceutycznego. Jednym z głównych czynników zwiększonego zainteresowania medycyną naturalną jest rosnąca świadomość konsumencka, zwiększana poprzez kampanie informacyjne jednostek służby zdrowia, organizacje zajmujące się kwestiami zdrowotnymi oraz firmy farmaceutyczne w zakresie zdrowego trybu życia oraz korzyści jakie płyną z regularnego stosowania naturalnych preparatów medycznych. Stosowanie preparatów z naturalnych, ziołowych składników często jest także pomocne w opóźnieniu procesu starzenia. Kampanie informacyjne są prezentowane za pośrednictwem wielu mediów, co sprawia, iż docierają one do bardzo szerokiego grona odbiorców w różnym wieku oraz o zróżnicowanych zainteresowaniach i stylu życia. Z danych udostępnionych przez Global Industry Analysts wynika, iż rynek ziołowych suplementów diety oraz ziołowych lekarstw będzie się stopniowo rozwijał, osiągając do końca 2015 roku ponad 93 miliardy $. Preparaty ziołowe cieszą się największą popularnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Europie, gdzie uznawane są za standardowo stosowane preparaty podczas medycznych kuracji. Wysoki poziom dostępności ziołowych medykamentów nakłada jednakże na ich producentów szereg surowych wymagań, które muszą zostać spełnione. Przygotowanie produktu oraz wykonanie wszelkich niezbędnych testów potwierdzających bezpieczeństwo jego stosowania wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem bardzo znaczących kosztów, tworząc tym samym wysokie bariery wejścia na rynek farmaceutyczny. Dlatego też zdecydowana większość producentów stanowią międzynarodowe korporacje wywodzące się spośród wysoko rozwiniętych krajów. Obecnie rynek ziołowych preparatów zmaga się wciąż z negatywnym postrzeganiem przez konsumentów ze względu na stosowanie pewnych środków (np. efedryna) uważanych za kontrowersyjne, bowiem mogące powodować niepożądane skutki uboczne, poważnie wpływające na organizm człowieka. Zauważalna jest jednakże znacząca poprawa wizerunku produktów medycyny naturalnej, co znajduje odzwierciedlenie w stopniowym wzroście popytu na tego typu wyroby. Zwiększona sprzedaż jest także efektem zmiany pokoleniowej, bowiem młodzi ludzie coraz częściej przykładają dużą wagę do zdrowego trybu życia, zażywając ziołowe preparaty, które pomagają im w utrzymaniu właściwej kondycji organizmu. Preparaty zaliczane do produktów medycyny naturalnej takie jak: zielona herbata czy też naturalne słodziki są już niezwykle popularne w codziennym życiu wielu rodzin, a suplementy takie jak żeń-szeń czy guarana w szybkim tempie zdobywają uznanie znajdując wielorakie zastosowania w przemyśle spożywczym.

Globalne trendy przenikają również do polskiej kultury, choć w wolniejszy sposób oraz na mniejsza skalę. Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, iż w Polsce mimo rosnącej świadomości o korzyściach płynących ze stosowania tego typu medykamentów, popularność preparatów wzbogacających dietę jest wciąż ograniczona – jedynie ponad 20 % respondentów stwierdziło, iż stosują tego typu suplementację. Warto również wspomnieć, iż profilaktyczne stosowanie tego typu preparatów jest zdecydowanie mniej częste, niż ich zażywanie w trakcie odbywania choroby, bądź też stanu ogólnego osłabienia organizmu, przykładowo w okresie stosowania diety odchudzającej.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż polskie społeczeństwo w ostatnich latach znacznie zmieniło styl życia, czerpiąc wiele wzorców z krajów zachodnich, w tym między innymi nieodpowiednich nawyków żywieniowych. Jest to jedna z głównych przyczyn postępującej wśród Polaków otyłości.

Wykres: Stan wagi Polaków w wyszczególnionych latach w podziale na grupy wiekowe

*Wagę ciała opracowano na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI) obliczonego poprzez podzielenie wagi ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach do kwadratu) i podano według grup: otyłość -30,0 lub więcej, nadwaga 25,0 do 29,99, w normie – od 18,5 do 24,99, niedowaga – poniżej 18,5.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS - Mały rocznik statystyczny 2011

 

Z zaprezentowanego powyżej wykresu można odczytać, iż na przestrzeni pięciu lat (od 2004 do 2009 roku) wzrosła niestety liczba Polaków otyłych. Pojawiają się jednak pierwsze symptomy walki z nadwagą i otyłością w Polsce, w czym pomocne są suplementy
diety, obniżające apetyty oraz dostarczające niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania człowieka mikro i makro elementów.

Kanały dystrybucji farmaceutyków w Polsce

 

Dystrybucja produktów farmaceutycznych w naszym kraju odbywa się głównie za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych oraz aptek (wyróżniamy apteki działające indywidualnie oraz apteki działające w grupie). Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez PMR w ramach raportu „Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w 2011 r. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013” struktura podmiotów zajmujących się dystrybucją medykamentów ulegnie w najbliższych latach dalszemu przekształceniu. Od kilku lat zaobserwować można bowiem, iż spada liczba aptek prowadzonych indywidualnie, natomiast przybywa aptek sieciowych. Najważniejszym powodem zmian obserwowanych na rynku aptecznym jest fakt, iż podmioty działające w grupie mają zdecydowanie większe możliwości podczas procesu negocjacji z dostawcami, gdyż ich zapotrzebowanie jest znacząco większe od podmiotów prowadzących działalność w trybie indywidualnym. Bardzo istotną kwestią, która z pewnością będzie miała znaczenie w procesie kształtowania rynku farmaceutycznego będzie wejście w życie uchwalonej w 2011 roku „Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”, które przewidywane jest najwcześniej w 2012. Wyżej wymieniona ustawa zawiera bowiem między innymi zapisy dotyczące usztywnienia marż oraz cen na leki refundowane sprzedawane przez apteki. Analitycy z agencji PMR wskazują, iż wraz z wprowadzeniem stałych marż i cen na leki refundowane, konkurencja w obrębie rynku aptecznego przeniesie się na produkty zaliczane do grupy OTC, bowiem ich cena nie zostanie usztywniona. Takie okoliczności z pewnością przyczynią się do reorganizacji wielu działających na rynku podmiotów zajmujących się dystrybucją preparatów z grupy OTC. Różne są bowiem lokalizacje poszczególnych punktów dystrybucji co bardzo często znajduje odzwierciedlenie w kosztach stałych ponoszonych przez ich właścicieli (np. koszty wynajmu lokalu, koszty pracy).


Dystrybucja produktów na rynku farmaceutycznym

 
 

Zgodnie z Urzędowym Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych na dzień 17.08.2011 roku w Polsce zarejestrowano 633 podmioty będące hurtowniami farmaceutycznymi. Rozkład terytorialny hurtowników jest nieregularny, co zostało przedstawione w tabeli 17.


Tabela: Liczba hurtowni farmaceutycznych w poszczególnych województwach

Źródło: Urzędowy Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Według stanu na dzień 16 stycznia 2012 r. zdecydowanie największa ilość hurtowni farmaceutycznych znajduje się na obszarze województwa Mazowieckiego, gdzie zlokalizowanych jest 183 podmiotów, natomiast najmniej hurtowni usytuowano w województwie opolskim w liczbie 5 i Lubuskim 8.
Według PharmaExpert do końca marca 2011 roku w Polsce działało 13.335 aptek, co oznacza, iż ich liczba uległa zwiększeniu w stosunku do ilości aptek w 2010 roku jednak była niższa niż w analogicznym okresie 2009 roku. Należy bowiem wspomnieć, iż globalny kryzys finansowy odcisnął piętno również na rynku farmaceutycznym, a zmniejszony popyt na preparaty medyczne przełożył się bezpośrednio na spadek liczby aptek na terenie naszego kraju. Rośnie natomiast liczba aptek internetowych, które cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów, oferując komfortowe warunki zakupu oraz atrakcyjne ceny. Według serwisu www.apteki.info do maja 2011 roku w Polsce działało 165 aptek internetowych. Prym wśród hurtowni farmaceutycznych w Polsce wiodą trzy podmioty, które łącznie odpowiadają za ponad 70% hurtowej dystrybucji w Polsce.

Wykres: Największe podmioty na rynku dystrybucji farmaceutyków

Źródło: DGP (dane na IV kwartał 2010)

Największym dystrybutorem jest Neuca S.A (dawniej Torfarm S.A) – blisko 1/3 rynku. W przybliżeniu po 20% rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków należy do firmy Pelion S.A. (dawniej PGF S.A.) oraz Farmacol S.A.

 

Rynek kosmetyczny

 


Według Euromonitor International globalny rynek przemysłu kosmetycznego w 2010 roku był warty około 200 miliardów Euro. Największa w ujęciu pieniężnym część biznesu kosmetycznego jest skoncentrowana w Europie – około 1/3 światowej produkcji. Należy również odnotować bardzo silną pozycję rynkową Stanów Zjednoczonych Ameryki (około 38 miliardów Euro) oraz Japonii (29 miliardów Euro). Głównym motorem napędowym rozwoju rynku kosmetycznego jest kreacja nowych produktów,
zaspokajających rosnące potrzeb konsumentów w zakresie pielęgnacji oraz higieny ciała. Dlatego też producenci kosmetyków bardzo wysokie nakłady ponoszą na badania i rozwój (R&D), które skoncentrowane są w obszarach badania preferencji konsumenckich oraz poprawy jakości oraz właściwości oferowanych produktów.

 

Dystrybucja kosmetyków

 

Sprzedaż kosmetyków w Polsce odbywa się wielokanałowo. Wybór kanału za pośrednictwem którego
konsument zamierza dokonać zakupu uzależniony jest w głównej mierze od:
 Wieku,
 Płci,
 Dostępności,
 Zasobności portfela.

Procentowe zestawienie wybieranych kanałów dystrybucji przez Polaków prezentuje poniższy wykres.

Wykres: Kanały dystrybucji kosmetyków w Polsce (luty 2011 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PMR

Analizując zaprezentowane na powyższym wykresie dane można wywnioskować, iż bardzo znaczące są różnice pomiędzy sposobami zakupu kosmetyków przez kobiety oraz mężczyzn. Zdecydowanie najczęściej wybieranym kanałem dystrybucji zarówno przez kobiety jak i mężczyzn jest kupno produktu w placówce stacjonarnej. Największą popularnością cieszą się drogerie oraz wyspecjalizowane sklepy kosmetyczne, co spowodowane jest w głównej mierze oczekiwaniami konsumentów, odnośnie profesjonalnego doradztwa oraz szerokiej gamy asortymentu. Popularność drogerii oraz sklepów kosmetycznych wynika również z bardzo dobrych, dogodnych dla klientów lokalizacji. Na uwagę zasługuje również fakt, iż mężczyźni znacznie częściej dokonują zakupów w wielobranżowych sklepach, co jest często związane z ich mniejszymi potrzebami w zakresie nabywania produktów kosmetycznych. Zestawienie najbardziej znaczących sieci sklepów kosmetycznych oraz drogerii prezentuje wykres 6.


Wykres: Liczba największych sieciowych drogerii/sklepów kosmetycznych w Polsce

* prognoza
Źródło: PMR Publications