Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału akcyjnego na dzień 16.12.2020 r.:
             
  Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Udział % w kapitale Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w głosach na WZA
1. Maciej Nowak A, B, C, D, E, F 720 000    9,72% 720 000    9,72%
2. Kamil Gaworecki A, B, C, D, E, F 668 754    9,03% 668 754    9,03%
3. Pozostali < 5% na WZ A, B, C, D, E, F 6 016 964    81,25% 6 016 964    81,25%
  Razem   7 405 718    100% 7 405 718    100,00%