Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału akcyjnego na dzień 08.07.2019 r.:
             
  Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Udział % w kapitale Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w głosach na WZA
1. Krzysztof Miłaszewski A, B, C, D, E, F 1 750 000    23,63% 1 750 000    23,63%
2. Mateusz Miłaszewski A, B, C, D, E, F 974 781    13,16% 974 781    13,16%
3. Grzegorz Cetera A, B, C, D, E, F 400 000    5,40% 400 000    5,40%
4. Daniel Kuciaba A, B, C, D, E, F 372 131    5,02% 372 131    5,02%
5. Pozostali < 5% na WZ A, B, C, D, E, F 3 908 806    52,78% 3 908 806    52,78%
  Razem   7 405 718    100% 7 405 718    100,00%