Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału akcyjnego na dzień 29.07.2020 r.:
             
  Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Udział % w kapitale Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w głosach na WZA
1. Krzysztof Miłaszewski A, B, C, D, E, F 1 750 000    23,63% 1 750 000    23,63%
2. Mateusz Miłaszewski A, B, C, D, E, F 1 111 796    15,01% 1 111 796    15,01%
3. Artur Dudek A, B, C, D, E, F 373 693    5,05% 373 693    5,05%
4. Daniel Kuciaba A, B, C, D, E, F 372 131    5,02% 372 131    5,02%
5. Pozostali < 5% na WZ A, B, C, D, E, F 3 798 098    51,29% 3 798 098    51,29%
  Razem   7 405 718    100% 7 405 718    100,00%