Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału akcyjnego na dzień 08.07.2019 r.:
             
  Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Udział % w kapitale Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w głosach na WZA
1. Krzysztof Miłaszewski A, B, C, D, E, F 1 750 000    23,63% 1 750 000    23,63%
2. Mateusz Miłaszewski A, B, C, D, E, F 856 870    11,57% 856 870    11,57%
3. Grzegorz Cetera A, B, C, D, E, F 400 000    5,40% 400 000    5,40%
4. Daniel Kuciaba A, B, C, D, E, F 372 131    5,02% 372 131    5,02%
5. Pozostali < 5% na WZ A, B, C, D, E, F 4 026 717    54,37% 4 026 717    54,37%
  Razem   7 405 718    100% 7 405 718    100,00%