Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału akcyjnego na dzień 19.01.2018 r.:
             
  Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji               Udział % w kapitale Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w głosach na WZA
1. Krzysztof Miłaszewski F 1 350 000    18,23% 1 350 000    18,23%
2. Adam Łanoszka F 1 575 000    21,27% 1 575 000    21,27%
3. Daniel Kuciaba A, B, C, D, E, F 372 131    5,02% 372 131    5,02%
4. Pozostali < 5% na WZ A, B, C, D, E, F 4 108 587    55,48% 4 108 587    55,48%
  Razem   7 405 718    100% 7 405 718    100,00%