Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

WZA

OGŁOSZENIE WZA:

Zarząd spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 06 maja 2019 r. na godzinę 08:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Limanowskiego 1A lok. 8 w Wieliczce (32-020).  • treść ogłoszenia,
  • projekty uchwał,
  • wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania,


Struktura kapitału zakładowego:

  Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Udział % w kapitale Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w głosach na WZA
1. Krzysztof Miłaszewski A, B, C, D, E, F 1 750 000    23,63% 1 750 000    23,63%
2. Mateusz Miłaszewski A, B, C, D, E, F 856 870    11,57% 856 870    11,57%
3. Adam Łanoszka A, B, C, D, E, F 574 526    7,76% 574 526    7,76%
4. Daniel Kuciaba A, B, C, D, E, F 372 131    5,02% 372 131    5,02%
5. Pozostali < 5% na WZ A, B, C, D, E, F 3 852 191    52,02% 3 852 191    52,02%
  Razem   7 405 718    100% 7 405 718    100,00%