Kategorie

 O firmie

 Misja 

 Dane firmy

Zarys planów strategicznych

Strategia rozwoju Emitenta

Misją firmy K&K Herbal Poland S.A. jest dostarczanie kontrahentom najwyższej jakości produktów zaspokajających w pełni sygnalizowane przez nich potrzeby w możliwie najkrótszym terminie. W celu realizacji misji Emitent podejmuje szereg kroków udoskonalających działanie przedsiębiorstwa, wykonanych w oparciu o spójnie stworzone krótko- oraz długoterminowe koncepcje rozwoju. Efektem nakreślonych planów Emitenta jest stworzona strategia rozwoju Spółki K&K Herbal Poland S.A., która uwzględnia najważniejsze aspekty związane z prowadzoną przez Emitenta działalnością.

Strategia rozwoju
Sporządzona strategia oparta została o kilka kluczowych kwestii, których sprawne i skuteczne wykonanie pozwoli Spółce na dynamiczny rozwój, zapewniając przedsiębiorstwu silną pozycję rynkową w przyszłości.

1. Zwiększenie poziomu sprzedaży

Emitent zamierza zwiększyć przychody z tytułu sprzedaży dzięki poszerzaniu współpracy z dotychczasowymi odbiorcami, a także poszukiwaniu nowych kontrahentów na terenie całego kraju.

2. Wprowadzanie na rynek nowych produktów.

3. Zmiana statusu produktów co spowoduje większą rozpoznawalność oraz popularność produktów na rynku.

4. Wzbogacenie asortymentu oferowanych produktów o kosmetyki oraz wyroby medyczne

5. Wprowadzanie na rynek suplementów diety z oferty producentów z którymi Emitent już współpracuje

6. Sprawne przeprowadzanie działań marketingowych Spółka K&K Herbal Poland S.A. zamierza promować markę oraz oferowane produkty w zróżnicowany sposób. Jednym z ważniejszych elementów kampanii marketingowej będzie uczestnictwo Emitenta w charakterze wystawcy na targach oraz wystawach medycznych oraz propagujących właściwy tryb życia. Spółka zamierza także partycypować w licznych akcjach marketingowych organizowanych przez hurtownie farmaceutyczne. Dotychczas Spółka brała udział w następujących kampaniach promocyjnych:

 • “Wysokie rabaty” – akcja promocyjna organizowana przez Pelion S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna),
 • Reklama w dwumiesięczniku „DBAM O ZDROWIE” – magazynu informacyjnego wydawanego przez Pelion S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna),
 • “Gorące Ceny” - kampania organizowana przez Slawex Sp. z o.o.,
 • Pojawienie się produktu Enterosgel jako HIT w miesięczniku wydawanym przez Slawex Sp. z o.o.,
 • Promocje rabatowe w grupie zakupowej sklepów zielarskich,
 • Udział w sponsorowaniu nagród w postaci produktów Spółki.

W celu zwiększenia rozpoznawalności produktów, Emitent kolportuje również ulotki, plakaty oraz gadżety reklamowe.


Analiza SWOT

Silne strony:

 • Wyłączność na dystrybucję unikatowych preparatów w Polsce,
 • Duża dywersyfikacja odbiorców,
 • Niskie koszty stałe prowadzonej działalności,
 • Doświadczona kadra pracownicza.

Słabe strony:

 • Mała skala działalności Emitenta,
 • Ubogi asortyment produktów,
 • Brak wystarczającej ilości kapitału niezbędnego do dynamicznego rozwoju.

Szanse:

 • Wprowadzenie nowych niepowtarzalnych na polskim rynku produktów,
 • Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi,
 • Wzrost zapotrzebowania na produkty farmaceutyczne z grupy suplementów diety w Polsce.

Zagrożenia:

 • Pojawienie się konkurencyjnych produktów,
 • Zaostrzenie przepisów prawnych dotyczących importu oraz dystrybucji leków i preparatów należących do grupy suplementów diety,
 • Niekorzystne kursy walutowe w długim horyzoncie czasowym.

Perspektywy rozwoju

Dobre perspektywy rynku OTC (leki bez recepty oraz suplementy diety) w Polsce na najbliższe lata należy rozpatrywać jako sporą szansę dla producentów oraz dystrybutorów preparatów zaliczanych do tej grupy. Pozytywne oczekiwania w ocenie Zarządu Spółki K&K Herbal Poland S.A. powinny się ziścić, bowiem rośnie stopniowo świadomość Polaków w zakresie korzystnych efektów stosowania produktów z grupy OTC. Czynnikiem napawającym optymizmem jest również systematyczny wzrost polskiej gospodarki. Konsekwencją rozwoju naszego kraju jest wyższa wielkość wynagrodzeń osiąganych przez statystycznego Polaka, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w rosnącym popycie nie tylko na podstawowe niezbędne w przypadku choroby produkty farmaceutyczne, ale również na specyfiki działające profilaktycznie, które wspomagają codzienną dietę. Dystrybucja suplementów diety w Polsce opiera się w głównej mierze na ogólnopolskich hurtowniach farmaceutycznych, które charakteryzują się bardzo wysokim poziomem udziału w rodzimym rynku, systematycznie zwiększając skalę działalności poprzez skuteczną walkę konkurencyjną z mniejszymi hurtownikami, bądź akwizycje mniejszych podmiotów. Dlatego też działania Emitenta będą skoncentrowane na rozszerzaniu współpracy z największymi hurtownikami o ogólnopolskim zasięgu. Emitent nie zamierza jednakże rezygnować z kanału dystrybucji bezpośredniej (apteki tradycyjne i internetowe, sklepy zielarsko-medyczne),